Badanie psychologiczne w kierunku ADHD

Czym badamy? Wiedeński System Testów – narzędzia diagnostyczne w procesie diagnozy ADHD oparte są na nowatorskim rozwiązaniu: Wiedeński System Testów firmy Schuhfried to nowoczesny i sprawdzony system diagnostyczny wykorzystywany w psychologii. Oferuje szeroki wybór testów badających precyzyjnie wybrane obszary. Jest oparty na badaniach naukowych i zgodny ze standardami badań psychologicznych. Opiera się na interaktywnych testach […]

Read More…

Zaburzenia osobowości: schizoidalne

Podobnie jak osobowość schizotypową tak osobowość schizoidalną można porównywać do zaburzeń schizofrenicznych. O ile jednak w osobowości schizotypowej zaburzenia przypominają objawy wytwórcze schizofrenii (omamy, urojenia) – bez utraty kontaktu z rzeczywistością, o tyle w zaburzeniach schizoidalnych podobieństwo dotyczy raczej objawów negatywnych schizofrenii (zubożenie uczuciowe, trudności w relacjach, pustka). Mówi się także, że zaburzenia osobowości schizoidalnej […]

Read More…

Zaburzenia osobowości: schizotypowe

Schizotypowe zaburzenie osobowości charakteryzuje się dziwacznością zachowania i funkcjonowania zbliżoną w pewnych aspektach do cech doświadczeń schizofrenicznych. Jednocześnie osoba nie rozwija zaburzeń psychotycznych i nie traci całkowicie kontaktu z rzeczywistością, jak to ma miejsce w schizofrenii. Osoba ze schizotypową organizacją osobowości może prezentować nietypowe dla swojego kręgu kulturowego myśli i przekonania, nie mające raczej charakteru […]

Read More…

Zaburzenia osobowości: paranoiczne

Funkcjonowanie osoby z paranoicznym zaburzeniem osobowości cechuje znaczna nieufność. W kontaktach z innymi ludźmi bywa sztywna i zachowawcza obawiając się zranienia i nadużycia zaufania. Jeśli do tego dojdzie długo pamięta krzywdy, stawiając siebie zwykle w roli ofiary. Nie otwiera się i nie zwierza póki nie zyska absolutnego przekonania o czyjejś wierności. Bywa konfliktowa i zaborcza. […]

Read More…

Zaburzenia osobowości: unikającej (lękowej)

Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości unikającej obawiają się innych ludzi, a dokładniej ich oceny, krytyki i odrzucenia. Z tego powodu często ograniczają swoją aktywność życiową i zawodową eliminując z jej zakresu sytuacje wymagające często kontaktu z innymi. Ponieważ relacje interpersonalne wypełniają istotną część życia większości ludzi ich unikanie skutkuje zawężeniem przestrzeni życiowej, ograniczeniem możliwości zawodowych […]

Read More…

Zaburzenia osobowości: antyspołecznej (dyssocjalnej)

Ten rodzaj zaburzeń osobowości spotykany jest często u osób, które mają w swojej historii konflikt z prawem, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki, alkohol, leki), czy uzależnienia behawioralne (hazard, pornografia). Zwykle też w terapii nie zjawiają się na własne życzenie, lub terapia zaburzeń osobowości jest wtórna w stosunku np. do terapii uzależnienia, czy nauki kontroli impulsów […]

Read More…

Zaburzenia osobowości typu borderline (z pogranicza)

Ten typ osobowości cechuje znaczna zmienność emocji. Szybkie przejście od zadowolenia do agresji może obrazem przypominać zaburzenia dwubiegunowe, gdzie okresy manii i depresji przeplatają się ze sobą. W odróżnieniu od zaburzeń dwubiegunowych pojawia się tutaj dodatkowy czynnik – niejasny, chwiejny obraz tożsamości, czyli brak świadomości samego/samej siebie, swoich celów, aspiracji, cech, potrzeb. Stąd też często […]

Read More…

Zaburzenia osobowości: histrioniczne

Nazwa histrioniczny pochodzi od greckiego słowa histrio oznaczającego „aktora”. Teatralność i nieustanna gra jest jedną z głównych cech tego zaburzenia osobowości. Osoba z rysem histrionicznym musi, ale naprawdę musi nieustannie być w centrum. Poza światłem reflektorów uwagi innych ludzi znika i zapada się w wewnętrzną pustkę.    By znaleźć się w centrum uwagi traktuje siebie […]

Read More…

Zaburzenia osobowości zależnej

Poczucie niemożności istnienia bez drugiego człowieka sprawia, że osoba o osobowości zależnej czuje się nieswojo, zagrożona, a wręcz jakby nie istniała w momencie pozbawiania  kontaktu z drugim człowiekiem. Samotność jest stanem przed jakim rozpaczliwie ucieka.   Bywa więc tak, że relacje podtrzymuje za wszelką cenę, nawet krzywdzona, poniżana, czy pozbawiona możliwości realizacji własnych pragnień w […]

Read More…

Zaburzenia osobowości: narcystyczne

Kim jest narcyz? Kimkolwiek by nie był/a, jest Kimś!   Osobowość narcystyczna cechuje się przesadnym mniemaniem na własny temat. Paradoks polega na tym, że osoby te niekiedy faktycznie są ku temu podstawy (osiągnięcia artystyczne, naukowe, osobiste) – jednak w ich wizji świata niewielu, jeśli ktokolwiek jest w stanie im dorównać. Z tego też powodu są […]

Read More…