opis

PROBLEMU

Badanie psychologiczne w kierunku ADHD

Czym badamy?

Wiedeński System Testów – narzędzia diagnostyczne w procesie diagnozy ADHD oparte są na nowatorskim rozwiązaniu:

Wiedeński System Testów firmy Schuhfried to nowoczesny i sprawdzony system diagnostyczny wykorzystywany w psychologii. Oferuje szeroki wybór testów badających precyzyjnie wybrane obszary. Jest oparty na badaniach naukowych i zgodny ze standardami badań psychologicznych. Opiera się na interaktywnych testach oraz bardzo precyzyjnym panelu reakcyjnym, który jest połączeniem swojego rodzaju klawiatury. Klawiatura pozwala na precyzyjne oraz szybkie dokonanie diagnozy psychologicznej. Wyniki oraz sama diagnostyka psychologiczna jest zgodna ze standardami jakie się przyjmuje w psychologii. Zestaw diagnostyczny Wiedeńskiego Systemu Testów dostępny jest jedynie do użytku psychologów.

Po wykonanej diagnostyce pacjent ma możliwość zapoznania się z raportem badania, którzy również otrzymuje. Raport ma w sposób przejrzysty zapoznać z wynikami. Protokół przedstawia uzyskane wyniki i wskazuje, jak plasują się one na tle grupy reprezentatywnej (osoby w tym samym wieku i tej samej płci). Pacjent ma możliwość zidentyfikować swoje mocne oraz słabsze strony oraz sprawdzić, czy wyniki mogą wskazywać na ryzyko występowania ADHD o danym podtypie.

Diagnoza psychologiczna oceniająca ryzyko wystąpienia ADHD jest możliwa u dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Wykorzystanie podczas diagnostyki komputerowych wersji testów pozwala na wygenerowanie wyników w bardzo krótkim czasie. Znacznie skraca czas oczekiwania na pełny raport po badaniu.

Czas trwania pełnej diagnostyki psychologicznej w kierunku ADHD wynosi około 2h. Pozwala on na dokładną, głęboką oraz pozbawioną błędów ocenę ewentualnych deficytów w zakresie funkcji poznawczych.

 

Dla kogo?

Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe które przejawiają objawy nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji i uwagi.

 

Po co?

Wykrycie symptomów ADHD lub ADD we wczesnym etapie pomaga w zminimalizowaniu objawów zaburzenia oraz wpływa na poprawę jakości życia. Nierozpoznane ADHD może nieść za sobą duże trudności w funkcjonowaniu na co dzień. Osoby takie mają często problemy z koncentracją, szybkim i dokładnym zapamiętaniem ważnych informacji. Szybko się rozpraszają i mają znaczne problemy w utrzymaniu motywacji do działania. Takim osobą może towarzyszyć nadmierna ruchliwość, impulsywność; co może powodować kłopoty w przestrzeganiu zasad oraz przyjętych norm. Takie osoby często uzyskują etykietę „leniwych” lub „niegrzecznych”, Natomiast badania jasno pokazują, że może wiązać się z problemami natury psychologicznej.

Uzyskanie pełnej diagnozy psychologicznej pozwala na opracowanie i wdrożenie metod psychologicznych mających pomóc w zrozumieniu problemu oraz jego zminimalizowaniu np. przez wdrożenie planu pomocy opartego na metodach behawioralnych. W wypadku znacznego nasilenie objawów (uwaga, nadruchliwość, impulsywność) otwiera ona też ścieżkę leczenia farmakologicznego we współpracy z lekarzem psychiatrą. Diagnoza pomocna jest w procesie leczenia.

ADHD – podtyp z deficytami uwagi i koncentracji (ADD) – dorośli

 • Wysłuchanie do końca podawanej instrukcji może być problemem
 • Pozostawianie i niekończenie nudnych i monotonnych zadań
 • Uczucie przeciążenia dużymi projektami
 • nieprzestrzeganie terminów;
 • spóźnianie się, dezorientacja w zadaniach i słabe gospodarowanie czasem;
 • zapominanie o obowiązkach codziennych;
 • odkładnie na potem;
 • trudności z podejmowaniem decyzji i rozpoczynaniem zadań.

 

ADHD – podtyp z deficytami uwagi i koncentracji (ADD) – dzieci

 • trudności w skupieniu uwagi i słuchaniu innych,
 • brak dbałości o szczegóły,
 • roztargnienie,
 • zapominanie,
 • słaba organizacja;
 • popełnianie błędów głównie z powodu rozkojarzenia
 • nieumiejętność skoncentrowania się na zadaniach, które go nie interesują
 • trudności z wykonywaniem czynności, np. obowiązki domowe – odkładanie i wykonywanie ich na ostatnią chwilę
 • gubienie przedmiotów,
 • unikanie czynności, które wymagają zaangażowania oraz długotrwałej koncentracji
 • sprawianie wrażenia jakby nie słuchało co się do nich mówi;

 

ADHD – podtyp z nasiloną impulsywności – dorośli

 • ryzykowne używanie nikotyny i alkoholu;
 • środki psychoaktywnych lub uzależnienia;
 • szybka jazda samochodem;
 • częste wypadki samochodowe;
 • łatwe i nagłe wybuchy gniewu;
 • impulsywne zmienianie pracy;
 • przeszkadzanie innym;
 • impulsywne wydatki – trudności w gospodarowaniu pieniędzmi;
 • częste romanse;

 

ADHD – podtyp z nasiloną impulsywności – dzieci

 • Częste podejmowanie ryzykownych działań,
 • Niecierpliwość,
 • Przeszkadzanie innym
 • skupianie uwagi na sobie
 • Odpowiadanie na pytanie zanim ktoś je zada
 • okazywanie emocji i wyrażanie myśli bez zastanowienia
 • trudności w czekaniu na swoją kolej

 

ADHD – podtyp z nasiloną nadruchliwością – dorośli

 • zniecierpliwienie;
 • częste uczucie wewnętrznego niepokoju – wrażenie, że chciałby się być już w innym miejscu;
 • wiercenie się;
 • gadatliwość;
 • mała efektywność pracy, mimo pozostawania w ciągłej aktywności;
 • preferowanie zajęć aktywnych fizycznie;

 

ADHD – podtyp z nasiloną nadruchliwością – dzieci

 • Przebywanie w ciągłym ruchu
 • Przymus poruszania się w sytuacji gdy musimy pozostać w jednym miejscu
 • Trudności w powstrzymaniu się od mówienia i zadawania pytań
 • Pozostawianie często rozpoczętych zadań
 • Nieadekwatne zachowania do sytuacji

 

Co jest badane? 

W przypadku ryzyka wystąpienia ADHD przeprowadzana jest ocena psychologiczna następujących funkcji poznawczych:

 

UWAGA:to zdolność do wybierania bodźców ze świata zewnętrznego. Pomaga nam w wyborze ważnych i istotnych a ignorować pozostałe. Przykładowo, gdy siedzimy w tramwaju jesteśmy w stanie skupić się na czytanej treści przy jednoczesnym ignorowaniu informacji docierających z zewnątrz. 

 • Koncentracja:to umiejętność skupienia i utrzymania uwagi na wybranych zadaniach. Dzięki niej jesteśmy w stanie „kierować” naszą uwagę na zadania dla nas ważne. Koncentracja potrzebna jest nam np. przy wyborze konkretnego zadania, osiągnięcia celu, zrozumienia jakiegoś zagadnienia. 
 • Hamowanie: to jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji poznawczych u ludzi. To tutaj nasz mózg dokonuje korekty zachowania. Hamowanie sprawia, że możliwe dla nas staję się siedzenie cicho, gdy mamy jednocześnie potrzebę powiedzenia czegoś, lecz nie jesteśmy pewnie czy np. wypada to powiedzieć.


 

PERCEPCJA: Wzrokowe rozpoznawanie bodźców. Jest to umiejętność interpretacji informacji, które różne zmysły otrzymują od otaczającego nas świata

 • Percepcja wzrokowa: jest zdolnością niezbędną naszemu mózgowi do rozpoznawania i rozróżniania informacji wzrokowych oraz ich analizowania pod kątem wcześniejszych doświadczeń zdobytych podczas uczenia się.


 

PAMIĘĆ:jest zdolnością naszego mózgu do rejestrowania i ponownego wydobywania informacji lub wrażeń zmysłowych

 • Pamięć robocza:lub inaczej zwana pamięcią operacyjną jest to zbiór procesów, które umożliwiają nam na przechowywanie i analizowanie tymczasowych informacji oraz dokonywania na nich zaawansowanych operacji takich jak czytanie, uczenie się, analizowanie i wyciąganie wniosków. Jest to rodzaj pamięci krótkotrwałej pozwalający nam na zachowanie informacji, których aktualnie potrzebujemy do przeprowadzenie zadania w danej chwili.

 • Pamięć krótkotrwała:odgrywa ona bardzo ważną role w codziennych czynnościach. Jest ona swojego rodzaju drzwiami do pamięci długotrwałej. Przyrównuję się ją często do poczekalni, w której to możemy pomieścić informację, często takie których nie wykorzystamy w przyszłości a potrzebne są nam w danej chwili. Np. jeśli ktoś nam dyktuje numer telefonu a my musimy go zapamiętać i zapisać w notatniku wtedy to wykorzystywana jest pamięć krótkotrwała.

 

FUNKCJE WYKONAWCZE:rolą funkcji wykonawczych jest organizacja, planowanie, podejmowanie decyzji, utrzymanie decyzji i na koniec wykonanie danej czynności.

 • Planowanie:jest niczym innym jak „myśleniem o przyszłości”. Jest to zdolność naszego mózgu do przewidywania, przeprowadzania zadań oraz realizacji określonego celu. Dokonują się tu procesy związane z wyborem odpowiednich zadań do realizacji celu, decydujemy o ich porządku Przydzielane są tu odpowiednie zasoby do konkretnych czynności oraz opracowywany jest szczegółowy plan działania do osiągnięcie określonego celu np. Plan wycieczki, pakowanie plecaka, odrabiania lekcji, nauki do sprawdzianu.

 

KOORDYNACJA:jest zdolnością do wykonywania precyzyjnych i zaplanowanych ruchów w czasie i przestrzeni

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa:to nic innego jak zdolność do wykonywania czynności, przy których zadanie wymaga od nas zharmonizowanego wykorzystania oczu i rąk jednocześnie. Najprostszą czynnością opisującą tą zaawansowaną funkcję naszego mózgu jest np. Uderzanie piłki tenisowej czy pisanie w zeszycie.

 

Neuroanatomia ADHD

Obecnie uważa się, że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym występującym nie tylko w dzieciństwie, ale także w dorosłości (przynajmniej u 30% pacjentów z wcześniejszym rozpoznaniem w dzieciństwie). W obecnej dobie czasu podkreśla się biologiczne podłoże występowania. Istotny wzrost badań z zastosowaniem metod neuroobrazowania pozwala na porównanie grup pacjentów z ADHD z grupami kontrolnymi względem budowy mózgu. W badaniach neuroobrazowych najczęściej obserwowano zmniejszenie rozmiarów całego mózgu, nieprawidłowości w funkcjonowaniu kory przedczołowej, jądra ogoniastego, gałki bladej, robaka móżdżku. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu w okolicy przedczołowej, jądrach podstawy i móżdżku można połączyć z deficytami uwagi, hamowania i kontroli wykonawczej.

Kora przedczołowa odpowiedziana jest za regulacje zachowania, odporność na zakłócenia, percepcje czasu. Móżdżek jest natomiast odpowiedzialny za utrzymanie motywacji. Płaty czołowe odpowiadają za impulsywność, agresje w zachowaniu, regulowanie emocji. Umiejscowione są w nich również ośrodki odpowiadające za planowanie działań i hamowanie niepożądanych impulsów (np emocjonalnych).

 

Koszt badania

300 zł

 

Maciej Wamka

psycholog
psycholog dziecięcy
psychoterapeuta
Absolwent Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończone czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii Poznawczo – Behawioralnym.
Czytaj więcej

Umów wizytę przez internet

Teraz możesz w łatwy sposób umówić się z nami na wizytę wybierając dla siebie dogodny dzień i godzinę.
Zarezerwuj online