opis

PROBLEMU

Depresja w wieku podeszłym

Depresja wieku podeszłego to wciąż słabo rozpoznawalne, a przy tym bardzo poważne zaburzenie psychiczne. Niestety to bardzo groźna choroba gdyż połączenie depresji, zaawansowanego wieku, współwystępujących chorób, lub/i przewlekłego bólu poważnie podnosi ryzyko wystąpienia próby samobójczej. W przypadku osób starszych, większość z prób okazuje się skuteczna.
Depresja jest często mylona z „typowym” obrazem osoby starszej – smutnej, obolałej, bez zainteresowań i woli życia. Należy pamiętać, że taki obraz nie jest typowy dla starości, wcale nie musi być tak przeżywa, a jeśli jest – być może właśnie mamy do czynienia z depresją. Dotyka ona aż 15-20% powyżej 65 r.ż.

Jak rozpoznać depresję u starszej osoby?

Skargi na stan fizyczny w miejsce smutku

Depresja seniora różni się od depresji osoby w wieku średnim. Główna różnica polega na odmienności skarg. Osoba starsza wcale nie musi doznawać przewlekłego obniżenia nastroju (smutku). W jego miejsce mogą pojawić się skargi na stan somatyczny – bóle, niedowłady, choroby przewlekłe – te tematy mogą stać się głównym motywem wypowiedzi seniora w depresji.

Zniechęcenie i brak radości życia

Mimo, że przyszła często (choć nie zawsze) upragniona emerytura – senior w depresji zdaje się wcale nie cieszyć wolnym czasem. Nie pielęgnuje dawnych zainteresowań, nie poszukuje nowych – raczej zdaje się wegetować z dnia na dzień. Z trudem wykonuje codzienne obowiązki, albo nawet nim nie jest w stanie sprostać. Izoluje się od innych ludzi, niechętnie rozmawia. Może mieć trudności w dbaniu o własną higienę, schludny wygląd.

Kłopoty ze snem

To prawda, że w pewnym wieku zmniejsza się nasze zapotrzebowanie na ilość przespanych godzin. Jednak trudności z zasypianiem lub budzenie się koło 3-4 godziny i niemożność dalszego zaśnięcia nie są typowym obrazem rytmów dobowych na starość. Także nasenność, czyli ciągła potrzeba snu, powyżej 7-8 godzin na dobę może stanowić jeden z objawów depresji.

Pogorszenie funkcjonowania poznawczego

Gorsza pamięć i koncentracja jest jednym z objawów depresji. W przypadku osób starszych należy ją odróżnić od nieznacznego pogorszenia funkcjonowania w tych obszarach z powodu wieku, lub rozpoczynających się procesów otępiennych – na przykład za pomocą diagnozy neuropsychologicznej.

Myśli i skargi rezygnacyjne

Jeśli słyszymy od starszej osoby wyznania takie jak: „ja mam już bliżej niż dalej, po co się starać”, „czas zrobić miejsce młodym, ja już na nic się nie przydam”, „jestem tylko ciężarem”; „dobrze byłoby już odejść”, „chciałbym już nie żyć” – nie należy ich lekceważyć. Nie wszystkie muszą świadczyć o zamiarach odebrania sobie życia, ale wszystkie znamionują gorsze samopoczucie – zatem warto byłoby obdarzyć je troską i w razie potrzeby profesjonalną pomocą.

Najlepiej wtedy skonsultować się z dobrym psychoterapeutą behawioralno – poznawczym. W szczecińskim Gabinecie Wamka & Wamka wizytę można umówić mailowo, telefonicznie lub osobiście. Bardzo pomocna jest także możliwość odbycia konsultacji online poprzez programy Skype.

Maciej Wamka

psycholog
psycholog dziecięcy
psychoterapeuta
Absolwent Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończone czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii Poznawczo – Behawioralnym.
Czytaj więcej

Umów wizytę przez internet

Teraz możesz w łatwy sposób umówić się z nami na wizytę wybierając dla siebie dogodny dzień i godzinę.
Zarezerwuj online