opis

PROBLEMU

Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna jest przeznaczona do oceny poziomu funkcjonowania poznawczego (uwaga, pamięć, sprawność myślenia, umiejętność rozwiązywania problemów) oraz funkcjonowania emocjonalno-osobowościowego.

W jakich sytuacjach jest stosowana diagnoza neuropsychologiczna?

a) określenie przyczyny objawów
Jest to bardzo szczegółowy i wnikliwy proces diagnozy pozwalający na ocenę etiologii (pochodzenia) trudności pacjenta i rozróżnienie problemów czysto emocjonalnych (np. w przebiegu depresji czy zaburzeń osobowości) od problemów wywołanych uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (urazy, udary, procesy otępienie). Pomimo podobieństwa objawów np. pogorszenia pamięci w depresji i chorobach otępiennych – odmienne podłoże tych samych trudności warunkuje odmienne podejście terapeutyczne. Rzetelna i wnikliwa diagnoza pozwala nie tylko określić stan pacjenta/tki, ale również dobrać adekwatne sposoby jego poprawy.

b) ocena zmiany stanu pacjenta/tki
Testy pozwalają na oszacowanie przedchorobowego poziomu funkcjonowania pacjenta/tki i porównanie go ze stanem obecnym. Diagnoza neuropsychologiczna jest ponadto stosowana w trakcie terapii do oceny jej postępów, czy ewentualnego pogorszenia wywołanego stanem zdrowia. Wskazuje ona nie tylko na deficyty, ale także na mocne strony w funkcjonowaniu osoby badanej.

Jak przebiega diagnoza?
Badanie składa się z wywiadu klinicznego oraz diagnozy testowej. Zwykle przeprowadzenie rzetelnej diagnostyki wymaga kilku spotkań.

Dla kogo przeznaczona jest diagnoza neuropsychologiczna?
– dla osób zaniepokojonych pogorszeniem własnego funkcjonowania poznawczego (pamięci, uwagi, myślenia, mowy – afazje),
– po przebytych urazach głowy, udarach, operacjach neurochirurgicznych, czy w trakcie leczenia neurologicznego, czy chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane) – do oceny stanu wyjściowego i oceny efektów terapii,
– dla osób u których w rodzinie występowały choroby neurologiczne, lub otępienie – w celu wykluczenia pojawienia się zmian poznawczych,
– dla osób w wieku starszym, których rodzina jest zaniepokojona pogorszeniem ich codziennego funkcjonowania,
– dla osób ze zdiagnozowanymi trudnościami natury emocjonalnej czy osobowościowej – w celu wykluczenia ich biologicznego podłoża,
– podczas procesu opiniowania do orzecznictwa rentowego (ZUS).

Rzetelną diagnozę można przeprowadzić w Gabinecie psychoterapii behawioralno – poznawczej Wamka & Wamka mającym swoją siedzibę w Szczecinie. Na spotkanie można umówić się tak osobiście jak i telefonicznie czy mailowo.

Maciej Wamka

psycholog
psycholog dziecięcy
psychoterapeuta
Absolwent Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończone czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii Poznawczo – Behawioralnym.
Czytaj więcej

Umów wizytę przez internet

Teraz możesz w łatwy sposób umówić się z nami na wizytę wybierając dla siebie dogodny dzień i godzinę.
Zarezerwuj online