opis

PROBLEMU

Otępienie czołowo – skroniowe (FTD)

Otępienie czołowo – skroniowe (FTD) – jest to choroba neurodegeneracyjna często mylona ze schizofrenią, depresją dwubiegunową, lub chorobą Alzheimera. Pojawia się zwykle między 40 a 65 r.ż., i dotyka 10-18 % populacji. Powoduje powolne i długofalowe zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym, osobowościowym i zachowaniu.

Najbardziej charakterystycznym i nietypowym objawem otępienia skroniowo-czołowego jest rozhamowanie impulsywności skutkujące zaskakującą dla otoczenia zmianą zachowania. Cierpiąca na FGD osoba może stać się agresywna, impulsywna oraz przejawiać niestosowne zachowania na polu seksualnym podobne do zaburzenia osobowości typu dyssocjalnego. Cechy te szczególnie jaskrawo uwidaczniają się u osób starszych, w których dotychczasowej historii nie było podobnych zachowań. Nagle mogą ujawniać nadmierne zainteresowanie seksem, opowiadać niestosowne żarty, wchodzić w konflikty z innymi ludźmi, lub przeciwnie prezentować nadmiernie wesołkowatą postawę. Stąd trudności diagnostyczne, gdyż pomimo faktu, że FTD jest rodzajem otępienia, to wcale nie trudności z pamięcią są jego charakterystycznym objawem. W miarę rozwoju choroby zaczyna ona przypominać obrazem chorobę Alzheimera lub schizofrenię – spada sprawność poznawcza w tym posługiwania się językiem, emocjonalność cechuje bladość, a badany/a prezentuje brak wglądu (świadomości własnych zaburzeń). W miarę postępowania choroby pojawiają się coraz większe trudności w samoopiece (jedzenie, ubieranie, higiena) i funkcjach fizjologicznych (trzymanie moczu)

Występuje kilka wariantów otępienia:
– wariant czołowy (inaczej behawioralny) – z przewagą zmian osobowościowych, brakiem krytycyzmu, rozhamowaniem, a niekiedy nadmierną wesołkowatością
– wariant skroniowy (inaczej językowy) – z przewagą zaburzeń mowy, zubożeniem słownictwa

Z uwagi na zmienny i zbliżony do innych trudności psychologicznych obraz FTD jego diagnoza jest trudna i wymaga włączenia zespołu specjalistów (psycholog, psychiatra, neurolog). Wykonywany jest szczegółowy wywiad kliniczny z uwzględnieniem występowania zbliżonych problemów u innych członków rodziny (aspekt genetyczny zaburzenia). W celu uszczegółowienia diagnozy wykorzystuje się testy neuropsychologiczne jak też rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa.

Warto w tym zakresie spotkać się z psychoterapeutą pracującym metodami behawioralno-poznawczymi. Przykładowo w szczecińskim Gabinecie psychoterapii Wamka & Wamka na konsultację można umówić się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Ponadto istnieje możliwość konsultacji online poprzez program Skype.

Maciej Wamka

psycholog
psycholog dziecięcy
psychoterapeuta
Absolwent Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończone czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii Poznawczo – Behawioralnym.
Czytaj więcej

Umów wizytę przez internet

Teraz możesz w łatwy sposób umówić się z nami na wizytę wybierając dla siebie dogodny dzień i godzinę.
Zarezerwuj online