opis

PROBLEMU

Zaburzenia opozycyjno buntownicze

Zaburzenia te, pomimo nasuwającej różne skojarzenia nazwy są nieco mniej zaostrzone od zaburzeń zachowania, choć nie zaopiekowanie mogą do nich prowadzić. 

 

Dziecko przejawiające zaburzenia opozycyjno – buntownicze zachowuje się prowokująco i negatywistycznie szczególnie w sytuacji natrafienia na normy, zakazy lub nakazy. Czyli może jawnie i świadomie ignorować polecenia i przeciwstawiać się im. Miewa nadmierne w stosunku do wieku wybuchy złości, często spiera się z dorosłymi, dyskutuje i udowadnia swoje racje. Takie dziecko może doskonale wiedzieć i rozumieć, czego od niego wymagamy i zrobić dokładnie odwrotnie. Często zachowanie to ma umyślnie zasmucić, lub doprowadzić do krzywdy innej osoby. Przyłapane na takim zachowaniu dziecko może kłamać, lub obwiniać innych. Ważne jest to, że sytuacja ta nie jest jednorazowym incydentem, a raczej stałym sposobem funkcjonowania dziecka zaburzającym jego funkcjonowanie w domu i szkole. 

 

Od zaburzeń zachowania odróżnia ODD skala wymienionych trudności. Rzadko wymienione trudne zachowania dziecka nie stoją w kolizji z prawem, ich ciężar jest zdecydowanie mniejszy. Jednocześnie zachowania te utrudniają funkcjonowanie rodziny czy klasy szkolnej i pomimo perswazji oraz deklaracji poprawy nie ulegają zmianie.  

 

Terapia zaburzeń opozycyjno-buntowniczych zwykle obejmuje wsparcie rodziców, szkoły i samego dziecka. Zalecany jest udział rodziców w warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, a niekiedy w terapii par lub terapii rodzinnej. Samo dziecko może skorzystać na udziale w zajęciach socjoterapeutycznych podnoszących kompetencje społeczne, treningu zastępowania agresji – pozwalającym na kontrolę złości oraz psychoterapii pozwalającej lepiej rozumieć i radzić sobie z własnymi emocjami. Bardzo pomocna jest terapia behawioralno – poznawcza pozwalająca dziecku zrozumieć wpływ interpretacji zdarzeń na jego/jej zachowania a co za tym idzie uzyskać świadomość odpowiedzialności i wpływu na swoje zachowanie. 

 

W dużych miastach takich jak na przykład Szczecin jest wiele możliwości uzyskania pomocy. Na sesję z psychoterapeutą behawioralno-poznawczym w Gabinecie Wamka i Wamka można umówić się tak osobiście, jak i telefonicznie czy mailowo.

Maciej Wamka

psycholog
psycholog dziecięcy
psychoterapeuta
Absolwent Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończone czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii Poznawczo – Behawioralnym.
Czytaj więcej

Umów wizytę przez internet

Teraz możesz w łatwy sposób umówić się z nami na wizytę wybierając dla siebie dogodny dzień i godzinę.
Zarezerwuj online