opis

PROBLEMU

Zaburzenia osobowości: antyspołecznej (dyssocjalnej)

Ten rodzaj zaburzeń osobowości spotykany jest często u osób, które mają w swojej historii konflikt z prawem, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki, alkohol, leki), czy uzależnienia behawioralne (hazard, pornografia). Zwykle też w terapii nie zjawiają się na własne życzenie, lub terapia zaburzeń osobowości jest wtórna w stosunku np. do terapii uzależnienia, czy nauki kontroli impulsów (przemoc).

Czym charakteryzuje się osobowość antyspołeczna?

Przede wszystkim są to osoby o tendencji do przekraczania granic i ustalonych zasad. Mogą mieć trudności w podporządkowaniu się autorytetom – czego zwiastuny widać już w edukacji szkolnej – którą cechują konflikty z nauczycielami, rodzicami, wagary, ucieczki z domu. W wieku późniejszym może to przekładać się na trudności w relacjach z przełożonymi, konfliktowość w miejscu pracy skutkująca częstymi zwolnieniami. Zwolnienia te są także spowodowane brakiem odpowiedzialności oraz łamaniem zasad panujących w miejscu pracy i nieprzestrzeganiem uczciwości zawodowej.

Przekraczanie granic skutkuje także częstymi konfliktami z prawem – wykroczeniami finansowymi, wandalizmem, bójkami. Osoby z osobowością antyspołeczną cierpią na deficyt umiejętności planowania i przewidywania skutków swoich zachowań, na skutek czego zachowują się impulsywnie i swoim zachowaniem narażają bezpieczeństwo swoje i innych (szybka jazda samochodem, używki, agresja).

Kolejną typową cechą osobowości antyspołecznej jest brak lęku i wyrzutów sumienia. Osoby te rzadko, albo nigdy nie wyrażają skruchy z powodu swoich zachowań, przeciwnie zwykle znajduje dla nich zasadne wytłumaczenie. Brak lęku z kolei powoduje, że nie odczuwają one zahamowań przed dokonywaniem czynów ryzykownych i zagrażających. W sytuacji kiedy osoba z prawidłową osobowością wycofałaby się z powodu obaw o przebieg i konsekwencje swojego działania (prawne, etyczne, zdrowotne) – osoba z osobowością dyssocjalną nie odczuje wahania.

W relacjach osoba z osobowością antyspołeczną jest nastawiona eksploratorsko i manipulacyjnie – wykorzystuje innych do swoich celów i traktuje przedmiotowo. Z uwagi na impulsywność i tendencję do przekraczania granic może być także sprawcą przemocy domowej.

Motywacją do podjęcia terapii może być zagrożenie zerwaniem ważnej relacji lub ponowne osadzenie w areszcie. Rokowania są ostrożne, z uwagi na niską motywację własną do pracy nad wyżej wymienionymi trudnościami – szczególnie gdy przykoszą one swego rodzaju korzyści (np. majątkowe z działalności przestępczej).

Pomoc w tym zakresie można uzyskać w szczecińskim Gabinecie psychoterapii behawioralno-poznawczej Wamka & Wamka, gdzie na konsultację ze specjalistą można umówić się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Ważnym ułatwieniem jest możliwość odbycia konsultacji online poprzez program Skype.

Maciej Wamka

psycholog
psycholog dziecięcy
psychoterapeuta
Absolwent Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończone czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii Poznawczo – Behawioralnym.
Czytaj więcej

Umów wizytę przez internet

Teraz możesz w łatwy sposób umówić się z nami na wizytę wybierając dla siebie dogodny dzień i godzinę.
Zarezerwuj online