opis

PROBLEMU

Zaburzenia zachowania

Dziecko przejawiające zaburzenia zachowania mogą przejawiać szereg trudnych zachowań. Bywają impulsywne i porywcze – łatwo wyprowadzić je z równowagi, często się złoszczą i same prowokują konflikty – także z autorytetami (nauczyciele, rodzice). Relacje z rówieśnikami także są dla nich problemem – często starają się podporządkować sobie grupę, a jeśli to nie zdaje egzaminu oddalają się od rówieśników. Mają trudności w przyjęciu perspektywy drugiej osoby skutkujące deficytami w empatii oraz obniżonym poziomem rozwoju moralnego. W efekcie trudno im zrozumieć, że ich zachowania ranią i krzywdzą inne osoby, mogą też nie przejawiać skruchy i chęci poprawy. Problemem współtowarzyszącym zaburzeniom zachowania są uzależnienia od substancji (np. alkohol, narkotyki) i zachowań (np. hazard, pornografia) oraz problemy szkolne i wagary.

 

By zdiagnozować zaburzenia zachowania, musi ujawnić się pewien utrwalony wzorzec zachowania polegający na powtarzającym się przekraczaniu praw innych osób lub norm społecznych przez dłuższy czas. Dziecko z tym typem trudności może często wszczynać bójki, zagrażać innym, znęcać się nad zwierzętami, popełniać czyny karalne (np. kradzież, włamanie, podpalenie, zmuszanie kogoś do aktywności seksualnej), uciekać z domu i notorycznie wagarować. Są to więc zachowania niejednokrotnie pozostające w konflikcie z prawem. 

 

Badania dotyczące powodów występowania zaburzeń zachowania nie są jednoznaczne i jak to ma miejsce w większości tego typu trudności wskazują na kompilację czynników genetycznych, rodzinnych i środowiskowych. Dzieci z tym typem trudności przejawiają specyficzny sposób przetwarzania informacji o świecie: często przypisują innym wrogie intencje i reagują na nie przesadną agresją. Badania wskazują też na większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń zachowania u dzieci krzywdzonych fizycznie, oraz wychowywanych przez rodziców mających tendencje do częstego stosowania przymusu i niedostrzegania pozytywnych zachowań dziecka. 

 

Umówienie się na konsultację z terapeutą poznawczo-behawioralnym pomaga pokonywać zaburzenia. W Szczecinie na spotkanie można umówić się z psychoterapeutą w Gabinecie „Wamka i Wamka” – telefonicznie, mailowo lub za pomocą naszej strony internetowej (zakładka „Kontakt”). Istnieje również możliwość konsultacji online przez Skype’a.

Maciej Wamka

psycholog
psycholog dziecięcy
psychoterapeuta
Absolwent Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończone czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii Poznawczo – Behawioralnym.
Czytaj więcej

Umów wizytę przez internet

Teraz możesz w łatwy sposób umówić się z nami na wizytę wybierając dla siebie dogodny dzień i godzinę.
Zarezerwuj online