Badania ADHD dla dzieci i dorosłych

Czym jest badanie ADHD

Badanie psychologiczne w kierunku ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to proces diagnostyczny, który ma na celu ocenę objawów i zachowań związanych z tym zaburzeniem.

Proces diagnostyczny w zależności od wieku będzie wyglądał inaczej.

W skład badania w kierunku ADHD mogą wchodzić różne testy i narzędzia diagnostyczne, takie jak:

 • Wywiad z osobą podejrzaną o ADHD oraz z jej rodziną, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące objawów i przebiegu zaburzenia
 • Skale oceny objawów ADHD, takie jak np. DIVA 5 w wersji dla dorosłych lub dzieci, Conners 3, które pozwalają na dokładną ocenę i porównanie objawów ADHD z normami populacyjnymi
 • Testy neuropsychologiczne, które pozwalają na ocenę funkcjonowania poznawczego, w tym uwagi, koncentracji, pamięci, planowania i organizacji.

Wszystkie te narzędzia diagnostyczne pozwalają na uzyskanie kompleksowego obrazu objawów ADHD i pomagają w diagnozowaniu. Mogą być stosowane razem lub osobno.

Dla kogo jest badanie

Badanie ADHD jest przeznaczone zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych

Celem jest ocena trudności z koncentracją, nadmierną aktywnością lub impulsywnością.

Badanie psychologiczne w kierunku ADHD jest przeprowadzane inaczej u dorosłych niż u młodzieży. U dorosłych badanie może uwzględniać szerszy zakres objawów, takich jak problemy z organizacją, impulsywność w relacjach interpersonalnych czy problemy w zarządzaniu czasem.

Dodatkowo, u dorosłych często istnieją już wcześniejsze diagnozy lub choroby, co wpływa na przebieg badania. W badaniu młodzieży z kolei szczególną uwagę zwraca się na problemy z zachowaniem i koncentracją w szkole oraz na zachowanie w grupie rówieśniczej.

Po co mi badanie ADHD

W jakim celu powinno się wykonać badanie ADHD

Diagnoza pozwala zrozumieć przyczyny trudności w koncentracji, nadmiernej aktywności lub impulsywności i dostosować odpowiednie metody terapeutyczne.

W przypadku dzieci i młodzieży diagnoza może pomóc w lepszym dostosowaniu metod nauczania, a u dorosłych umożliwić lepsze radzenie sobie w życiu codziennym i pracy. Badanie może również pomóc wykluczyć inne zaburzenia, które mogą mieć podobne objawy, co umożliwi wdrożenie właściwej terapii.

 • Problemy z koncentracją i uwagą, szczególnie w sytuacjach wymagających skupienia na jednym zadaniu.
 • Nadmierne pobudzenie i impulsywność, które utrudniają normalne funkcjonowanie i sprawiają trudności w relacjach interpersonalnych.
 • Trudności w organizacji czasu i planowaniu, a także w utrzymywaniu porządku w życiu codziennym.
 • Trudności w nauce, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży.
Projekt bez tytułu-60

Czym się kierujemy podczas badania

Wiedza, doświadczenie, pasja i profesjonalizm, to nas wyróżnia

Podczas badania kierujemy się wiedza i doświadczeniem. Znajomość najnowszych badań naukowych dotyczących ADHD i procedur diagnostycznych jest stale aktualizowana.

Tego wszystkiego nie byłoby gdyby nie pasja i zamiłowanie w kierunku badań i diagnozy ADHD u osób dorosłych oraz najmłodszych pacjentów.

Na czym polega badanie ADHD

Co dokładnie badamy podczas wizyty

W diagnozie psychologicznej ADHD nie ma jednej metody badawczej. Zastosowanie różnych technik i metod zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz od preferencji i doświadczenia psychologa. Każdy przypadek wymaga podejścia indywidualnego i dopasowania metody badawczej do konkretnych objawów i potrzeb pacjenta.

Dlatego stosuje się różnego rodzaju badania, w tym wywiad diagnostyczny, skale i kwestionariusze samooceny, skale obserwacji, testy psychometryczne, ocenę rodzinna, badanie neuropsychologiczne oraz ocenę innych zaburzeń psychicznych.

Ostatecznie, wynikające z tych różnych testów dane są analizowane, Odpowiadamy sobie wtedy na pytanie: Czy wyniki spełniają kryteria diagnostyczne ADHD?

 • Wywiad diagnostyczny – rozmowa z pacjentem i/lub z jego opiekunem na temat objawów ADHD, ich nasilenia i czasu trwania.
 • Skale i kwestionariusze samooceny – testy pozwalające na ocenę nasilenia objawów ADHD przez samego pacjenta, np. Conners 3
 • Testy psychometryczne – testy umiejętności poznawczych pozwalające na ocenę funkcjonowania poznawczego pacjenta, takie jak testy uwagi, pamięci i percepcji.
 • Badanie neuropsychologiczne – badanie umiejętności poznawczych z użyciem różnych testów psychometrycznych i obserwacji zachowania.
 • Ocena innych czynników psychologicznych – badanie może obejmować również ocenę innych obszarów psychiki, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie pacjenta i objawy ADHD
 • Ocena rodzinna – rozmowa z rodziną pacjenta na temat jego zachowania, szkolnej i pozaszkolnej funkcjonalności.

Co dostanę po badaniu

Co otrzymasz po badaniu

Po badaniu psychologicznym w kierunku ADHD otrzymujemy raport diagnostyczny, który zawiera wyniki zebranych informacji na temat pacjenta.

Raport ten zawiera opis objawów ADHD, ich nasilenia, czasu trwania oraz wpływu na funkcjonowanie pacjenta. Ponadto, raport może zawierać informacje o innych zaburzeniach psychicznych, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie pacjenta oraz zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki lub leczenia.

Raport ten jest pomocny w podejmowaniu decyzji co do dalszej opieki nad pacjentem oraz w ustalaniu planu leczenia.

Jak długo trwa badanie psychologiczne w kierunku ADHD?

Czas trwania badania zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz od ilości zebranych informacji. Może to być jedno lub więcej spotkań z psychologiem

Dlaczego badanie w kierunku ADHD trwa tak długo?

Samo ADHD jest bardzo złożone i wieloczynnikowe. Każdy aspekt tego czynnika jest dla nas ważny. Towarzyszy nam motto: „jakość diagnozy jest wprost proporcjonalna do czasu jej poświęconego”

Diagnoza ADHD dla dzieci, młodzieży i dorosłych mocno się od siebie różni?

Oj i to bardzo! Choć badamy te same rzeczy u najmłodszych i dorosłych, to podejście jest zupełnie inne. Szczegółowe opisy są na naszych stronach.

Badanie ADHD dla dzieci i młodzieży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Od 350 zł

Badanie ADHD dla dorosłych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

600 zł

*Wszystkie ceny są cenami brutto

Cennik

Zawsze wiesz ile zapłacisz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

*Wszystkie ceny są cenami brutto

Jesteś w dobrych rękach

Tym zajmuje się Maciek

Twoje wsparcie w ADHD: profesjonalna pomoc i zrozumienie dla indywidualnych potrzeb.

null

Maciej Wamka

Psycholog, psycholog dziecięcy i psychoterapeuta. Czujący się jak ryba w wodzie pracując z dziećmi, nastolatkami i ich rodzicami.

Jestem osobą dorosłą. Jak rozpocząć diagnozę w kierunku ADHD?

Diagnoza psychologiczna ADHD u dorosłych zaczyna się zazwyczaj od klasycznej konsultacji z psychologiem lub psychiatrą, podczas której pacjent zgłasza objawy i problemy, jakie odczuwa na co dzień. Następnie przeprowadzana jest wstępna ocena kliniczna, która ma na celu ustalenie, czy zgłaszane objawy są wystarczająco związane z ADHD, aby przeprowadzić dalsze badania.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu badania psychologicznego, w skład którego mogą wchodzić badanie neuropsychologiczne i ocena kwestionariuszem DIVA, pacjent otrzymuje instrukcje i zalecenia dotyczące przygotowania się do badania.

Badanie neuropsychologiczne może obejmować różne testy i procedury, takie jak testy pamięci, uwagi, koncentracji i innych funkcji poznawczych, które pozwalają na dokładniejszą ocenę funkcjonowania mózgu pacjenta. Natomiast kwestionariusz DIVA służy do oceny objawów ADHD u dorosłych i jest uważany za ważne narzędzie diagnostyczne w diagnozie ADHD u tej grupy wiekowej.

Po zakończeniu badań psychologicznych, przeprowadzana jest ocena wyników.

Czy mogę przyjść na badanie przesiewowe od razu z dzieckiem?

Tak, zazwyczaj można przyjść na badanie psychologiczne w kierunku ADHD testem MOXO z dzieckiem.

Jednakże, przed umówieniem się na badanie warto skonsultować się z psychologiem, który przeprowadza badanie, aby upewnić się, czy takie podejście jest odpowiednie w danym przypadku.

Często psycholog może poprosić o wypełnienie ankiet przed badaniem, które pomogą mu lepiej zrozumieć sytuację i dostosować podejście do indywidualnych potrzeb dziecka lub osoby dorosłej.

Warto również pamiętać, że test MOXO jest jedynie narzędziem diagnostycznym, a pełna diagnoza ADHD wymaga dokładniejszych badań i analizy różnych obszarów funkcjonowania osoby badanej.

Czy mogę przyjść z dzieckiem od razu na pełną diagnozę w kierunku ADHD?

Pierwsza wizyta przed pełną diagnozą w kierunku ADHD  jest wyłącznie dla samego rodzica lub rodziców dziecka u którego podejrzewamy to rozpoznanie. Jest to tradycyjna konsultacja psychologiczna, która tak prosto i szybko można u nas umówić w kalendarzu.

Na konsultacji można przedyskutować problemy, z którymi boryka się dziecko. Kiedy i kto pierwszy zauważył problem, oraz jak on wygląda. Jakie były dotychczas podejmowane metody pracy, i czy przyniosły jakiś rezultat.

Wywiad rozwojowy, prześledzenie ewentualnych trudności w szkole czy rówieśnikami, jest bardzo ważne.

Bardzo często rodzice po takim spotkaniu otrzymują kwestionariusze dla siebie oraz szkoły. Są one przydatne w doprecyzowaniu intensywności danego problemu w różnych środowiskach (szkoła, dom), w odniesieniu do grupy wiekowej.

Np. jak Jaś wypada na tle innych 8 letnich chłopców względem uwagi czy impulsywności w szkole lub domu.

Czy muszę angażować szkołę w pełną diagnozę ADHD?

Badanie ADHD u dzieci i młodzieży jest wieloczynnikowe, ponieważ objawy są często niejasne i łatwo mogą być mylone z innymi przypadłościami. Dodatkowo, dzieci i młodzież często nie potrafią opisać swoich objawów w sposób precyzyjny, co może utrudnić diagnozę. Dlatego psychologowie zwykle przeprowadzają badania, które pozwalają na uzyskanie różnorodnych informacji o dziecku, takie jak wywiad z rodzicami, obserwacja zachowania dziecka oraz ewentualnie badania neuropsychologiczne.

Pytanie szkoły o zachowanie dziecka jest ważne, ponieważ szkoła jest miejscem, gdzie dziecko spędza wiele czasu i może wystąpić tam wiele sytuacji, w których mogą pojawić się objawy ADHD. Na przykład, nauczyciel może zauważyć trudności z koncentracją, problemy z zachowaniem spokoju podczas zajęć lub impulsywność w interakcjach z innymi dziećmi. Informacje te mogą być bardzo pomocne w procesie diagnozowania ADHD i w ustanowieniu odpowiedniego planu leczenia lub terapii dla dziecka.

Czy od psychologa dostanę diagnozę ADHD?

Psycholog nie ma kompetencji do wydawania diagnozy medycznej.

Jednak na podstawie wyników badania psychologicznego, psycholog stwierdza, czy badana osoba spełnia kryteria diagnostyczne dla ADHD według DSM-5 lub ICD-10, co jest niezbędne w dalszym postępowaniu diagnostycznym u lekarza psychiatry lub neurologa. W celu uzyskania tzw. diagnozy formalnej medycznej.

Ostateczna diagnoza medyczna musi być postawiona przez lekarza na podstawie szczegółowej diagnostyki, która jest wykonywana przez psychologa w postaci oceny nasilenia objawów kwestionariuszem DIVA, lub badaniem neuropsychologicznym. W skrajnych przypadkach również badaniem umożliwiającym ocenę struktury osobowości.

Czy poprzez psychoterapię wyleczę deficyty w koncentracji mając ADHD?

Psychoterapia może być bardzo pomocna dla osób z ADHD, ale sama w sobie nie jest w stanie wyleczyć deficytów uwagi i koncentracji związanych z tym zaburzeniem. ADHD jest neurobiologicznym zaburzeniem, które wpływa na funkcjonowanie mózgu i ma wpływ na wiele obszarów życia, w tym na koncentrację, uwagę i impulsywność.

Psychoterapia może pomóc osobom z ADHD w radzeniu sobie z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, w takich obszarach jak organizacja, planowanie, relacje międzyludzkie i radzenie sobie ze stresem. Może również pomóc w rozwijaniu strategii radzenia sobie z problemami związanych z ADHD, takich jak zapominanie, rozproszenie uwagi i trudności w koncentracji.

W terapii poznawczo-behawioralnej dla ADHD, kładzie się nacisk na naukę umiejętności zarządzania czasem, organizacji i planowania, co może pomóc w poprawie koncentracji i uwagi. Psychoterapia może również pomóc w rozpoznawaniu i zmniejszaniu negatywnych myśli i emocji związanych z ADHD, które mogą wpływać na funkcjonowanie.

Jednakże, psychoterapia nie jest w stanie wyleczyć ADHD, ponieważ zaburzenie to jest wynikiem różnych czynników biologicznych i genetycznych, które wpływają na funkcjonowanie mózgu. W leczeniu ADHD często wykorzystuje się podejście wieloaspektowe, które może obejmować zarówno farmakoterapię, jak i psychoterapię oraz inne formy terapii, w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby z ADHD.

Dowiedz się jeszcze więcej

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Esencja, najważniejszych i najczęściej zadawanych pytań znajduje się w tym jednym miejscu. Zebraliśmy je specjalnie dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami,
aby umówić termin Twojego badania ADHD

Projekt bez tytułu-61

Kim jesteśmy

Wamka, to jakość i doświadczenie, na które pracowaliśmy latami

Od blisko 15 lat zajmuję się badaniami ADHD z pasją i zaangażowaniem. Moje doświadczenie i ciągłe dążenie do rozwoju pozwalają na skuteczne wsparcie i pomoc osobom z ADHD, zawsze z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.