Test Moxo ADHD: Rewolucyjne narzędzie w diagnostyce ADHD

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak diagnozuje się ADHD? Jak możemy zrozumieć i pomóc naszym dzieciom, które borykają się z problemami skupienia uwagi, nadmierną aktywnością i impulsywnością? Jak możemy poradzić sobie z niepewnością i niezrozumieniem, które często towarzyszą temu stanowi? Właśnie na te pytania odpowiada test Moxo ADHD, innowacyjne narzędzie diagnostyczne, które zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc nam w identyfikacji i wsparciu osób z ADHD.

Co to jest test Moxo ADHD?

Test Moxo ADHD, opracowany przez znanego naukowca, Dr. Yorama S. Mosenzona, jest nowatorskim narzędziem wykorzystywanym w diagnostyce ADHD. Wykorzystuje on zaawansowane technologie komputerowe do pomiaru kluczowych wskaźników ADHD: uwagi, impulsywności, nadmierną aktywność oraz dystrakcyjność.

Ale zanim przejdziemy do omówienia, jak dokładnie test Moxo działa, warto zrozumieć, czym jest ADHD. ADHD, czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej, jest zaburzeniem, które zwykle pojawia się w dzieciństwie. Charakteryzuje się ono trudnościami w skupieniu uwagi, nadmierną aktywnością i impulsywnością. Te cechy mogą prowadzić do problemów w szkole, w domu, a nawet w relacjach z rówieśnikami.

Jak działa test Moxo ADHD?

Test Moxo składa się z serii interaktywnych zadań, które oceniają, jak osoba reaguje na różne bodźce. Osoba przystępująca do testu siedzi przed komputerem i wykonuje zadania, które wymagają skupienia uwagi. Na przykład, na ekranie pojawiają się różne obiekty, a zadaniem osoby testowanej jest szybko zidentyfikować i kliknąć na określony obiekt. W międzyczasie na ekranie pojawiają się różne dystraktory, które mają na celu odwrócenie uwagi.

Ta interaktywna i dynamiczna natura testu Moxo sprawia, że jest on bardziej zbliżony do rzeczywistych sytuacji, z jakimi osoby z ADHD mogą mieć do czynienia w codziennym życiu, w porównaniu do tradycyjnych testów papierowych, które często polegają na długotrwałym wypełnianiu formularzy.

Dla kogo jest test Moxo ADHD?

Test Moxo ADHD został zaprojektowany tak, aby mógł być używany przez różne grupy osób. Może z niego skorzystać praktycznie każdy, kto podejrzewa u siebie lub u swojego dziecka symptomy ADHD.

Dzieci w wieku 6-12 lat

ADHD często rozpoczyna się już w dzieciństwie, a objawy mogą pojawiać się już w wieku przedszkolnym. Test Moxo jest dostosowany do dzieci już od 6 roku życia, co umożliwia wczesne wykrycie zaburzenia i podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych.

Młodzież i dorośli w wieku 13-70 lat

Test Moxo jest skutecznym narzędziem diagnostycznym nie tylko dla dzieci, ale także dla młodzieży i dorosłych. Często problemy związane z ADHD, takie jak trudności w koncentracji, impulsywność czy nadmierna aktywność, mogą utrzymywać się także w dorosłości, wpływając na jakość życia, efektywność w pracy czy relacje z innymi osobami. Dlatego możliwość zdiagnozowania ADHD za pomocą testu Moxo jest tak ważna dla osób w przedziale wiekowym 13-70 lat.

Jakie są dowody na skuteczność testu Moxo?

Test Moxo ADHD to nie tylko innowacyjne narzędzie, ale przede wszystkim skuteczne. Dowiedziono to na podstawie licznych badań naukowych.

W jednym z badań, które zostało opublikowane w prestiżowym „European Journal of Psychiatry”, badacze ocenili skuteczność testu Moxo na próbie 130 dzieci. Test Moxo osiągnął w tym badaniu swoistość na poziomie 86% i czułość na poziomie 92%. Co to oznacza? Swoistość oznacza, że test jest w stanie prawidłowo zidentyfikować osoby, które nie mają ADHD, natomiast czułość oznacza, że test jest w stanie prawidłowo zidentyfikować osoby, które mają ADHD. Innymi słowy, test Moxo jest niezwykle precyzyjny w identyfikacji ADHD, a jednocześnie minimalizuje ryzyko fałszywych wyników.

Inne badania potwierdzają te wyniki, pokazując, że test Moxo jest skutecznym narzędziem do diagnozowania ADHD zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Dlaczego powinniśmy wybierać test Moxo?

Test MOXO ADHD posiada wiele walorów, które przyczyniają się do jego rosnącej popularności wśród specjalistów:

Dokładność i obiektywność

Test Moxo jest niezwykle dokładny, co zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych. Ponadto, nie polega on na subiektywnych ocenach, ale na konkretnych, mierzalnych reakcjach behawioralnych.

Szybkość

Test Moxo jest szybki – trwa zaledwie 15-20 minut. To oznacza, że jest dużo bardziej efektywny czasowo niż tradycyjne metody diagnozy ADHD, które często wymagają wielu godzin wypełniania formularzy.

Łatwość zrozumienia

Wyniki testu Moxo są przedstawiane w sposób łatwy do zrozumienia. Zrozumienie, czym jest ADHD i jak wpływa na życie osoby, która z tym się boryka, może być trudne. Ale test Moxo ułatwia nam to zadanie, dostarczając jasnych, zrozumiałych wyników, które pomagają nam lepiej zrozumieć, z czym boryka się nasze dziecko.

Wszechstronność

Test Moxo można stosować u osób w różnym wieku, od dzieci po dorosłych. To czyni go uniwersalnym narzędziem w diagnostyce ADHD.

Wsparcie dla terapeutów i rodziców

Test MOXO ADHD nie tylko diagnozuje, ale także pomaga w monitorowaniu postępów i dostosowywaniu planów leczenia. Oferuje szczegółowy raport na temat zmian w zachowaniu i postępach Twojego dziecka.

Projekt bez nazwy-3

Ocena skuteczności terapii za pomocą testu Moxo

Test Moxo ADHD to narzędzie, które nie służy wyłącznie do diagnozowania zaburzeń. Stanowi również nieocenione wsparcie w monitorowaniu efektywności terapii i zastosowanych leków. Test Moxo może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, co pozwala na śledzenie, jak wprowadzone leczenie wpływa na objawy ADHD.

Aby lepiej zilustrować te możliwości, przyjrzyjmy się trzem hipotetycznym sytuacjom, w których test Moxo może być niezwykle pomocny.

Sytuacja 1. Skuteczne leczenie

Wyobraźmy sobie, że mamy pacjenta, który został niedawno zdiagnozowany z ADHD. Po zastosowaniu odpowiednio dobranego leku, pacjent notuje znaczną poprawę swojego samopoczucia i funkcjonowania. Ale jak to potwierdzić? Test Moxo jest idealnym narzędziem do tego. Po wykonaniu testu, wyniki pokazują, że wskaźnik uwagi (A) pacjenta poprawił się z niskiej normy (poziom 3) do poziomu powyżej średniej (poziom 1). Pozostałe wskaźniki, tj. czas reakcji (T), impulsywność (I) oraz nadaktywność (H) poprawiły się z poziomu „poważne odchylenie od normy” do poziomu „niska norma”. To doskonała ilustracja, jak test Moxo może pomóc monitorować skuteczność leczenia.

Sytuacja 2. Nieskuteczne leczenie

Załóżmy teraz, że mamy innego pacjenta, u którego, pomimo zastosowania farmakoterapii, nie obserwujemy żadnej poprawy. Wskaźniki uwagi (A), czasu reakcji (T), impulsywności (I) oraz nadaktywności (H) pozostają w zakresie „poważne odchylenie od normy” zarówno przed jak i po zastosowaniu farmakoterapii. Na podstawie wyników testu Moxo lekarz może stwierdzić, że lek nie działa i konieczne jest znalezienie innej metody leczenia.

Sytuacja 3. Planowanie terapii

Wreszcie, zastanówmy się nad sytuacją, w której test Moxo pomaga w planowaniu skutecznej terapii. Wyobraźmy sobie 10-letnią dziewczynkę z zaburzeniami uwagi, scharakteryzowaną jako „marzycielka”. Badanie Moxo wykazuje, że wskaźniki uwagi i czasu reakcji dziewczynki znacząco poprawiają się przy oddziaływaniu dystraktorów dźwiękowych.

Na tej podstawie specjaliści mogą zaproponować nieintuicyjne, ale skuteczne metody terapeutyczne, takie jak odrabianie zadań przy muzyce czy pisanie testów szkolnych przy użyciu osobistego odtwarzacza muzyki. Większość rodziców nie pozwala swoim dzieciom odrabiać zadań domowych przy muzyce, jednak w tym przypadku, muzyka pomaga skupić uwagę dziewczynki, co przekłada się na wyraźnie lepsze wyniki.

Te trzy sytuacje pokazują, jak test Moxo może pomóc nie tylko w diagnozowaniu ADHD, ale także w monitorowaniu skuteczności leczenia i planowaniu terapii.

Podsumowując

Test Moxo ADHD to nowoczesne, skuteczne narzędzie do diagnozy ADHD, które pomaga zrozumieć i wesprzeć osoby borykające się z tym zaburzeniem. Dzięki swojej precyzyjności, szybkości i łatwości zrozumienia wyników, jest to idealne rozwiązanie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i osób, które podejrzewają u siebie ADHD.

Pamiętajmy, że zrozumienie to pierwszy krok do pomocy. Dzięki testowi Moxo, mamy możliwość zrobić ten pierwszy, ważny krok. Dzięki niemu możemy zrozumieć, co się dzieje, i podjąć odpowiednie kroki, aby pomóc naszym bliskim lub sobie samym.

Jednak warto podkreślić, że diagnoza ADHD to proces skomplikowany i bardzo złożony, składający się nie tylko z badań kwestionariuszowych, ale też obserwacji, diagnozy medycznej, czy konsultacji psychologicznej. To kompleksowe podejście pozwala na dokładną i pełną ocenę stanu pacjenta.

Kluczowym jest zatem, by posługiwać się zweryfikowanymi naukowo narzędziami, takimi jak test Moxo, które pozwalają trafnie oceniać rodzaj i nasilenie zaburzeń. Te informacje mogą później ułatwić innym specjalistom podejmowanie skutecznych kroków w dalszym procesie diagnozowania oraz terapii.

Test Moxo, jako jeden z takich narzędzi, odgrywa ważną rolę w procesie diagnozy i leczenia ADHD. Jego zalety, takie jak precyzja, szybkość i prostota interpretacji wyników, czynią go niezwykle przydatnym nie tylko dla specjalistów, ale także dla osób podejrzewających u siebie ADHD, ich rodzin i opiekunów. Dzięki niemu, wszyscy zainteresowani mogą zrozumieć, co się dzieje, i podjąć odpowiednie kroki, aby pomóc osobie borykającej się z tym zaburzeniem.

Umów się już dzisiaj!

Czym jest konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to ważny pierwszy krok w procesie poszukiwania wsparcia dla osób zmagających się z różnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Artykuł ten przedstawia istotne informacje na temat tego, czym jest konsultacja psychologiczna, jak przebiega rozmowa z psychologiem oraz jakie są możliwe dalsze kroki w procesie terapeutycznym. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak odpowiednio przygotować się na takie spotkanie i co możemy zyskać dzięki konsultacji psychologicznej.

Konsultacja psychologiczna jako wsparcie w określeniu potrzeb i rodzaju pomocy

Wizyta pozwala na przedstawienie swoich problemów i obaw, a specjalista pomaga wskazać odpowiednie dalsze kroki. Należy jednak pamiętać, że konsultacja to nie psychoterapia. Zdaję sobie sprawę, że terminy popołudniowe lub poranne są najbardziej oblegane lub już zajęte w stałych terapiach. Dlatego też, nawet jeśli podczas konsultacji dostrzeżemy potrzebę dalszej terapii, nie oznacza to, że od razu zapewnię stały termin lub go natychmiast wyznaczę.

Cele konsultacji psychologicznej

Konsultacja psychologiczna stanowi wsparcie dla osób, które mają wątpliwości co do rodzaju pomocy, jakiej mogą potrzebować. Podczas spotkania z psychologiem, będziesz miał okazję przedstawić swoje potrzeby, problemy oraz obawy, a specjalista pomoże Ci określić, czy wymagasz dalszych konsultacji i jaki rodzaj wsparcia będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Często pierwsza wizyta jest wystarczająca do rozwiązania zgłaszanych kwestii, jednak niekiedy konieczna jest kontynuacja w postaci psychoterapii.

Struktura rozmowy z psychologiem

Spotkanie konsultacyjne trwa 50 minut i obejmuje dyskusję na temat przyczyn zgłoszenia, doświadczanych trudności oraz życiowych doświadczeń.

Dalsze kroki terapeutyczne

Wspólnie z psychologiem ustalane są dalsze potrzeby wsparcia oraz rodzaj terapii, a w razie potrzeby sugerowane są dodatkowe badania lekarskie.

Struktura rozmowy i poznanie Twojej historii

Konsultacja psychologiczna opiera się na rozmowie z psychologiem, która dotyczy przyczyn zgłoszenia, doświadczanych trudności, potencjalnych objawów psychicznych oraz obszarów, w których chciałbyś wprowadzić zmiany. Psycholog może również zadać pytania odnośnie Twojej historii życia, relacji z innymi oraz wcześniejszych doświadczeń, aby lepiej zrozumieć genezę doświadczanych problemów. Spotkanie konsultacyjne trwa zwykle 50 minut.

Wybór odpowiedniej formy wsparcia i dalsze kroki

W trakcie konsultacji, wspólnie z psychologiem będziesz mógł rozważyć, czy potrzebujesz dalszego wsparcia oraz jaki rodzaj terapii będzie dla Ciebie najbardziej korzystny – psychoterapia indywidualna, grupowa czy rodzinnie. Psycholog może również zasugerować dodatkowe badania lekarskie, takie jak wizyta u neurologa, psychiatry czy endokrynologa. W przypadku, gdy nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania podczas pierwszego spotkania, specjalista poinformuje Cię o konieczności dalszych konsultacji.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych, zapisz się do naszego newslettera.

Zarządzanie trudnymi emocjami psychoterapeuty

Psychoterapeuci muszą zachować emocjonalny dystans, jednocześnie pozostając współczującymi wobec klientów

Ustanowienie zdrowych granic jest niezbędne do ochrony relacji zawodowych

Może być trudno oprzeć się udzielaniu rad, zamiast uważnie słuchać i dawać przestrzeń do samopoznania

Specjaliści zdrowia psychicznego muszą rozpoznać, kiedy potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla nich samych, aby uniknąć wypalenia lub zmęczenia współczuciem

Bycie psychoterapeutą wymaga empatii, odporności i wnikliwości, aby zapewnić wysokiej jakości opiekę, jednocześnie unikając wypalenia

Praca psychoterapeuty

jest często obciążająca emocjonalnie. Tak jak pacjenci zmagają się z trudnymi emocjami i skomplikowanymi sprawami, tak i terapeuci często stają przed własnymi wyzwaniami emocjonalnymi, pomagając swoim klientom w procesie terapeutycznym. Choć niektórzy mogą zakładać, że psychoterapeuci mają pewien emocjonalny dystans do swoich klientów i problemów, z którymi przychodzą na terapię, nie zawsze tak jest. W rzeczywistości wielu terapeutów doświadcza intensywnych emocji, próbując zapewnić skuteczne leczenie, a jednocześnie chronić się przed wypaleniem.

Jednym z najtrudniejszych aspektów bycia psychoterapeutą jest potrzeba pozostania otwartym i współczującym wobec klientów przy jednoczesnym zarządzaniu własnymi reakcjami emocjonalnymi. Może to być szczególnie trudne, gdy mamy do czynienia z bardzo wrażliwymi tematami lub traumatycznymi doświadczeniami, które wywołują silne reakcje zarówno u terapeuty, jak i u klienta. Wymaga to ogromnej ilości samoświadomości ze strony terapeuty, aby nie zostać przytłoczonym przez własne uczucia, ale nadal pozostać połączonym i dostępnym dla swoich klientów./pacjentów.

Inną trudnością

która pojawia się w psychoterapii jest ustalenie zdrowych granic z klientami, aby chronić relacje zawodowe przed staniem się zbyt bliskimi lub intymnymi. Terapeuci muszą zachować profesjonalny obiektywizm i dystans, aby nie angażować się nadmiernie w sprawy osobiste, co mogłoby doprowadzić ich do nieprofesjonalnego zachowania, a nawet do błędów w sztuce. Dodatkowo, niektórym terapeutom może być trudno oprzeć się udzielaniu rad lub próbom „naprawiania” problemów, zamiast uważnie słuchać i dawać klientowi czas i przestrzeń do samopoznania.

Ostatnim wyzwaniem, przed którym staje wielu psychoterapeutów, jest rozpoznanie, kiedy sami potrzebują dodatkowego wsparcia, aby móc kontynuować opiekę nad swoimi klientami. Codzienna praca nad bardzo osobistymi problemami może odbić się na pracownikach służby zdrowia psychicznego, którzy mogą zmagać się ze zmęczeniem współczuciem lub wypaleniem – problemami, które wymagają interwencji w odpowiednim czasie, aby zapewnić, że terapeuci nie staną się przytłoczeni lub wyczerpani wymaganiami swojej pracy.

Ogólnie rzecz biorąc

bycie psychoterapeutą wiąże się z szeregiem trudności psychologicznych, które wymagają głębokiej empatii, współczucia, odporności, wnikliwości i samoświadomości ze strony terapeuty, aby zapewnić wysokiej jakości opiekę swoim klientom, jednocześnie unikając wypalenia i zmęczenia współczuciem.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych, zapisz się do naszego newslettera.

Uwolnij swój potencjał: Zrozumienie umiejętności funkcji wykonawczych

Funkcje wykonawcze

to zestaw umiejętności poznawczych, które pozwalają nam skutecznie planować, realizować zadania i pozostawać na bieżąco. Są one odpowiedzialne za wiele istotnych zachowań, w tym: rozwiązywanie problemów, regulację emocji i podejmowanie decyzji. Deficyty funkcji wykonawczych mogą upośledzać naszą zdolność do koncentracji, uczenia się nowych rzeczy, zapamiętywania szczegółów i osiągania celów. W związku z tym mogą mieć duży wpływ na jakość naszego życia i sukces we wszystkich jego obszarach.

Funkcje wykonawcze to umiejętności poznawcze niezbędne do efektywnego myślenia i zachowania.

Rozwijają się w regionie mózgu zwanym korą przedczołową, a wpływ na nie mają różne czynniki, w tym genetyka, środowisko i poziom stresu

Funkcje wykonawcze występują na kontinuum od niskiego do wysokiego poziomu funkcjonowania, przy czym typowe problemy obejmują trudności z zarządzaniem czasem, organizacją, uwagą, samokontrolą/regulacją, pamięcią i rozwiązywaniem problemów.

Aby lepiej zrozumieć

funkcje wykonawcze, musimy przyjrzeć się, jak się one kształtują. Funkcje wykonawcze rozwijają się w rejonie kory przedczołowej (PFC) w mózgu w okresie dzieciństwa i dorastania. Podczas tego procesu PFC dojrzewa i staje się coraz bardziej wyspecjalizowana pod względem zdolności do kontrolowania zachowania. Rozwój funkcji wykonawczych w dużym stopniu zależy od różnych czynników, w tym genetyki, środowiska, odżywiania, hormonów, wzorców snu i poziomu stresu.

Ważne jest, aby pamiętać

że funkcje wykonawcze istnieją na kontinuum od niskiego poziomu funkcjonowania (niezdolność do wykonywania nawet najbardziej podstawowych zadań) do wysokiego poziomu funkcjonowania (zaawansowane umiejętności planowania/organizacji). Do typowych problemów związanych z funkcjami wykonawczymi należą: trudności z efektywnym zarządzaniem czasem, organizacją materiałów, utrzymaniem koncentracji uwagi przez dłuższy czas, samokontrolą/samoregulacją, zapamiętywaniem szczegółów, ustalaniem priorytetów zadań, planowaniem z wyprzedzeniem, szybkim wyszukiwaniem istotnych informacji, odpowiednim reagowaniem w sytuacjach społecznych, inicjowaniem działań ukierunkowanych na osiągnięcie celu, wielozadaniowością, dokładnym wykonywaniem poleceń bez rozpraszania się i utraty orientacji w szczegółach.

Siedem podstawowych umiejętności funkcji wykonawczych to: samoświadomość; hamowanie; niewerbalna pamięć robocza; werbalna pamięć robocza; samoregulacja emocjonalna; samomotywacja; planowanie i rozwiązywanie problemów

Osoby z trudnościami w tej sferze powinny szukać zindywidualizowanych instrukcji, aby zaspokoić swoje specyficzne potrzeby i podejmować świadome decyzje dotyczące opcji leczenia i dostosowania stylu życia

Siedem podstawowych umiejętności

z zakresu funkcji wykonawczych zidentyfikowanych przez badaczy to: samoświadomość (zdolność do monitorowania własnych stanów psychicznych); hamowanie (zdolność do powstrzymywania się od impulsywnego działania); niewerbalna pamięć robocza (zdolność do utrzymywania w pamięci obrazów przestrzennych lub wizualnych); werbalna pamięć robocza (zdolność do utrzymywania w pamięci informacji opartych na mowie); samoregulacja emocjonalna (zdolność do regulowania swoich stanów emocjonalnych poprzez wewnętrzne procesy myślowe); samomotywacja (zdolność do samodzielnego wyznaczania celów bez zewnętrznej motywacji lub nagrody); oraz planowanie i rozwiązywanie problemów (zdolność do analizowania danych i opracowywania rozwiązań).

Te podstawowe umiejętności

współdziałają ze sobą, jak również z innymi procesami poznawczymi – takimi jak pamięć – ale mogą być oceniane indywidualnie podczas oceny ogólnego poziomu funkcjonowania danej osoby. Ważne jest, aby osoby z zaburzonymi umiejętnościami wykonawczymi otrzymały spersonalizowany instruktaż dostosowany do ich specyficznych potrzeb, ponieważ nie ma dwóch osób z dokładnie takim samym profilem lub deficytami umiejętności, co oznacza, że najlepsza strategia pokonywania trudności może się różnić w zależności od tego, który obszar (obszary) jest najbardziej dotknięty.  Dodatkowo ważne jest, aby osoby żyjące z zaburzonymi funkcjami wykonawczymi szukały źródeł, które dostarczają dokładnych informacji o tym, jak te problemy wpływają na codzienne życie, aby mogły podejmować świadome decyzje podczas angażowania się w możliwe opcje leczenia, jak również korekty stylu życia zaprojektowane specjalnie dla nich.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, lub chcesz więcej dowiedzieć się o funkcjach wykonawczych. Zapraszamy do naszej strefy kursów multimedialnych

JAK POLUBIĆ SIEBIE?

Akceptacja siebie to bardzo ważny krok w życiu każdego z nas. Dzięki temu łatwiej nam osiągać zamierzone rezultaty, jesteśmy bardziej otwarci na świat i mniej boimy się oceny innych osób. Polubienie siebie pomaga w codziennych sprawach w pracy i w domu – nasza pozytywna samoocena pomaga nam w dążeniu do upatrzonego celu.

W dzisiejszych czasach można zaobserwować coraz większą presję ze strony tak społeczeństwa jak mediów i poradników na przeprowadzanie zmian w swoim życiu. Może to dotyczyć małych zmian lub też tych, które radykalnie odwracają nasze życie o 180 stopni. Hasło „bądź zmianą” bardzo często stosowane jest podczas szkoleń sprzedażowych, programów głoszonych przez mówców motywacyjnych itp. W mediach wielką popularnością cieszą się programy, które mają na celu pokazanie metamorfozy „zwykłej” osoby w gwiazdę – tak pod względem wyglądu, jak umiejętności i społecznej popularności. Widzowie z fascynacją obserwują spektakularne przemiany, ale także czasem bolesne upadki.

(…)użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Czasami jednak warto zastanowić się nad tym czy wszystko w sobie należy i warto zmieniać. Czy to jedyna ścieżka do osiągnięcia szczęśliwszego życia. Psychologowie proponują nam również inny sposób myślenia gdzie zamiast zmieniać można zaakceptować. Akceptacja tego kim jesteśmy, jakie mamy kompetencje, co potrafimy a czego nie, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy a czego się boimy może czasem dać dużo lepsze rezultaty niż uporczywe próby zmiany siebie. Jest to klucz do właściwej samooceny i korzystania z zasobów, które już w sobie mamy. W miejsce nieustannego podążania za nieuchwytnym ideałem.

Kilka rad dla początkujących

Aby zauważać i docenić pozytywne cechy swojej osobowości warto na kartce papieru wypisać kilka z nich a następnie przeczytać je na głos. Pomoże to przesunąć niską samoocenę w bardziej wyważoną stronę. Ma to także na celu uświadomienie sobie jakie cechy możemy w sobie wzmacniać i doceniać każdego dnia. W osiąganiu równowagi życiowej pomoże także akceptacja faktu, że każdy z nas posiada wady, z którymi można żyć. Warto nie dać się porwać kreowanemu przez media i internet  stereotypowi „typowego człowieka”, który ze śnieżnobiałym uśmiechem wstaje rano z łóżka, codziennie gotuje wspaniale smakujące dania dla swojej roześmianej rodziny, by popołudnie spędzić w fitness klubie gdzie modeluje swoją szczupłą sylwetkę z przyjaciółmi. Psychologowie zachęcają nas do pozytywnego myślenie o sobie, otaczania się pozytywnymi ludźmi, a przede wszystkim nieporównywania się z innymi.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych, zapisz się do naszego newslettera.

CZY DOŚWIADCZAM PRZEMOCY? PO CZYM POZNAĆ PRZEMOC W RODZINIE?

Przemoc w rodzinie to poważna rzecz, zwykle kojarzona z kampaniami społecznymi przedstawiającymi kobiety z podbitymi oczami. Ale czy przemoc zawsze i tylko wygląda w ten sposób?

Przemoc fizyczna

Doświadczająca przemocy osoba może być kopana i bita, przytrzymywana i szarpana, popychana i szczypana. Warto pamiętać, że wszelki rodzaj oddziaływań fizycznych sprawiających nam ból lub dyskomfort może być zaklasyfikowany jako przemoc fizyczną.

Pytanie, jakie warto sobie zadać: Czy kiedykolwiek partner/ka sprawiał/a mi fizyczny ból?

Przemoc seksualna

Jeśli aktywność seksualna jest wymuszana, odbywa się pod presją, czy szantażem – mówimy o przemocy seksualnej. Dochodzi do niej także, gdy jedna z osób jest zmuszana do brania udziału w  nieakceptowanych przez siebie praktykach seksualnych.

Pytanie, do rozważenia: Czy kiedykolwiek partner/ka wymuszał/a na mnie praktyki seksualne?

Przemoc psychiczna

Szantaże, groźby, straszenie (zrobieniem krzywdy sobie lub innym) – to najbardziej jaskrawe formy przemocy psychicznej. W tym pojęciu mieszczą się także: wyzwiska, ośmieszanie, pomówienia – czyli wszystko to, co sprawia, że związek zaczyna przypominać emocjonalne piekło. Przemoc psychiczna to także zakaz wychodzenia z domu, ograniczanie kontaktów ze znajomymi lub/i rodziną. To podejrzenia o zdrady i inwigilacja. Niekiedy również tzw. „złota klatka” – czyli zapewnianie osobie doświadczającej przemocy „wszystkiego” co niezbędne pod warunkiem ograniczenia do minimum kontaktów ze światem zewnętrznym.

Pytanie do zadania sobie: Czy kiedykolwiek partner/ka zwracał/a się do mnie w sposób wzbudzający strach, poczucie winy, lub poczucie niższości?

Przemoc ekonomiczna

Zakaz wykonywania pracy zarobkowej, deprecjonowanie uzyskiwanych przez druga osobę zarobków, wydzielanie pensji np. w zależności od zasług lub wręcz całkowite pozbawienie środków materialnych, aż do całkowitej zależności ekonomicznej.

Pytanie: Czy kiedykolwiek partner/ka ograniczał/a moje środki finansowe?

Wymienione wyżej rodzaje przemocy nie muszą występować razem, choć jak pokazuje praktyka często tak się dzieje.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych, zapisz się do naszego newslettera.

CZY DOŚWIADCZAM PRZEMOCY? PO CZYM POZNAĆ PRZEMOC W RODZINIE?

Przemoc w rodzinie to poważna rzecz, zwykle kojarzona z kampaniami społecznymi przedstawiającymi kobiety z podbitymi oczami. Ale czy przemoc zawsze i tylko wygląda w ten sposób?

 

Przemoc fizyczna

 

Doświadczająca przemocy osoba może być kopana i bita, przytrzymywana i szarpana, popychana i szczypana. Warto pamiętać, że wszelki rodzaj oddziaływań fizycznych sprawiających nam ból lub dyskomfort może być zaklasyfikowany jako przemoc fizyczną.

 

Pytanie, jakie warto sobie zadać: Czy kiedykolwiek partner/ka sprawiał/a mi fizyczny ból?

 

 

Przemoc seksualna

 

Jeśli aktywność seksualna jest wymuszana, odbywa się pod presją, czy szantażem – mówimy o przemocy seksualnej. Dochodzi do niej także, gdy jedna z osób jest zmuszana do brania udziału w  nieakceptowanych przez siebie praktykach seksualnych.

 

Pytanie, do rozważenia: Czy kiedykolwiek partner/ka wymuszał/a na mnie praktyki seksualne?

 

 

Przemoc psychiczna

 

Szantaże, groźby, straszenie (zrobieniem krzywdy sobie lub innym) – to najbardziej jaskrawe formy przemocy psychicznej. W tym pojęciu mieszczą się także: wyzwiska, ośmieszanie, pomówienia – czyli wszystko to, co sprawia, że związek zaczyna przypominać emocjonalne piekło. Przemoc psychiczna to także zakaz wychodzenia z domu, ograniczanie kontaktów ze znajomymi lub/i rodziną. To podejrzenia o zdrady i inwigilacja. Niekiedy również tzw. „złota klatka” – czyli zapewnianie osobie doświadczającej przemocy „wszystkiego” co niezbędne pod warunkiem ograniczenia do minimum kontaktów ze światem zewnętrznym.

 

Pytanie do zadania sobie: Czy kiedykolwiek partner/ka zwracał/a się do mnie w sposób wzbudzający strach, poczucie winy, lub poczucie niższości?

 

Przemoc ekonomiczna

 

Zakaz wykonywania pracy zarobkowej, deprecjonowanie uzyskiwanych przez druga osobę zarobków, wydzielanie pensji np. w zależności od zasług lub wręcz całkowite pozbawienie środków materialnych, aż do całkowitej zależności ekonomicznej.

 

Pytanie: Czy kiedykolwiek partner/ka ograniczał/a moje środki finansowe?

 

 

Wymienione wyżej rodzaje przemocy nie muszą występować razem, choć jak pokazuje praktyka często tak się dzieje.

 

Jeśli w związku czujesz się źle, boisz się, cierpisz – warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czy nie doświadczasz jakiś z form przemocy? Jeśli tak jest, lub nawet jeśli masz tylko cień obawy – warto porozmawiać ze specjalistką pod numerem zaufania np. Niebieskiej Linii lub twarzą w twarz z doświadczonym psychologiem.

Jeśli jesteś osobą, która prezentuje wymienione wyżej zachowania w związku –  warto zadać sobie pytanie – czy nie jestem sprawcą przemocy? Jeśli tak, szczera odpowiedź na to pytanie może być początkiem wielu zmian na lepsze w Twoim życiu. Warto spotkać się ze specjalistą/tką, który/a w atmosferze wsparcia i obiektywizmu pozwoli Ci krok po kroku poprawić swoje relacje i funkcjonowanie.

 

 

Nie warto czekać aż sprawy „same się ułożą”, zasłaniać się brakiem czasu czy sił na poprawę swojej sytuacji. Niestety przemoc jest zjawiskiem, które nie kończy się samo, przeciwnie z czasem zmierza do eskalacji. Nasila się, zagraża życiu i zdrowiu każdego członka rodziny.

CZY UPAŁ WZMAGA AGRESJĘ?

Przed nami długo wyczekiwane lato. Nadchodzą cieplejsze dni z dużą ilością słonecznego światła podczas których przyroda budzi się do życia. Wydawać by się mogło, że ciepłe letnie miesiące poprawiają nasze samopoczucie i dodadzą nam energii. Jednakże nie zawsze tak jest, szczególnie jeśli chodzi o wystawienie się na działanie skrajnie wysokich temperatur.

Stres cieplny

Naukowcy gruntownie zbadali wpływ wysokich temperatur na funkcjonowanie organizmu człowieka. Zauważyli, że występujące wtedy nadmierne obciążenie układu krwionośnego może doprowadzić do udaru cieplnego, poczucia braku energii, a nawet ataku serca. Stwierdzono także występowanie niekorzystnych zjawisk charakteryzujących reakcję organizmu na upały. Było to między innymi paradoksalne jednoczesne poczucie wyczerpania fizycznego oraz nadmiernego pobudzenie! Wysoka temperatura miała także wpływ na częstsze występowanie braku koncentrację uwagi. Psychologowie zastanawiają się jak wiele wypadków czy katastrof komunikacyjnych mogło by nie mieć miejsca, gdyby kierowcy lub maszyniści nie byli narażeni na zgubne konsekwencje nieradzenia sobie z wysokimi temperaturami powietrza.

Sytuacyjne uwarunkowania agresji

Brak koncentracji czy pogorszenie funkcjonowania zdrowotnego to jednak nie wszystko. W wyniku obserwacji reakcji organizmu na upały psychologowie zainteresowali się także możliwymi powiązaniami między nastrojami społecznymi a wysoką temperaturą. Zauważyli oni, że lato nie tylko kojarzy się ze słońcem i relaksem. Osoby badane podczas upałów były bardziej nerwowe, kierowcy nieposiadający klimatyzacji w samochodach częściej używali klaksonów, nawet zwierzęta przejawiały agresywne zachowania. Większą liczba zgonów, wypadków czy społecznych niepokojów, które miały miejsce podczas panujących wysokich temperatur pozwoliła im na wyodrębnienie nowego zjawiska społecznego nazwanego przez nich „zjawiskiem długiego gorącego lata”.  Polega ono na eskalacji agresji na skutek wysokich temperatur.

Co ciekawe, w badaniach społecznych zaobserwowano zmniejszenie się agresji gdy temperatura powietrza przekraczała 30 stopni Celsjusza. Dlaczego? Nikt nie ma ochoty na nadmierne wydatkowanie energii podczas upałów. Ludzie szukają możliwości schowania się przez lejącym się z nieba żarem w chłodnym cieniu parasoli bądź w osłoniętych od słońca pomieszczeniach. Zjawisko to łatwo można zauważyć wśród populacji zamieszkujących gorące strefy klimatyczne. Częściej i dłużej oddają się one wypoczynkowi w ciągu dnia w postaci popołudniowej sjesty co czasem może dziwić mieszkańców chłodniejszych obszarów naszego globu, którzy nie odczuwają takich potrzeb.

Jeśli podczas upałów nie radzisz sobie z koncentracją, czujesz się nadmiernie wyczerpany/a lub łatwo wpadasz w gniew – warto skonsultować się ze specjalistami i przyjść na wizytę aby poznać sposoby na redukowanie stresu i odzyskanie kontroli nad swoimi działaniami.

CO ZROBIĆ GDY NIE DOSTANIEMY SIĘ NA WYMARZONE STUDIA?

Co roku liczne grono licealistów staje przed dylematem wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Wymarzone studia mogą gwarantować późniejszy sukces finansowy, realizować zaplanowaną ścieżkę rozwoju zawodowego, lub/i wiązać się z pasją w tej dziedzinie. Jednakże czasem zdarza się, że pomimo trudu i chęci nie udaje się dostać na wymarzone  studia. Co wtedy?

 

Każdy przeżywa porażkę na swój sposób.

 

Rozczarowanie spowodowane niedostaniem się na wybrany kierunek każdy młody człowiek przeżywa w indywidualny sposób. Niektórzy szukają oparcia w rodzinie, czy przyjaciołach inni raczej nie chcą rozmawiać o tym z bliskimi. Pozwolenie sobie na wyrażenie trudnych emocji, „wyrzucenie z siebie” żalu, złości czy obaw pomaga w zaplanowaniu dalszych kroków i wyznaczeniu sobie nowego celu. Część osób znajduje pocieszenie w uświadomieniu sobie faktu, że nie tylko oni znaleźli się w takiej niekomfortowej sytuacji. Takie rzeczy się dzieją, to nie koniec świata – dzięki takiemu podejściu młody człowiek nie pogrąża się w czarnych myślach na własny temat.

 

Warto też nie tracić nadziei i próbować dostać się w drugim naborze. Często jest tak, że kandydaci na studia składają aplikację na kilka kierunków i po dostaniu się na jeden z nich – rezygnują z pozostałych. Kryteria rekrutacji w drugim naborze zazwyczaj są mniej restrykcyjne i jest szansa na dostanie się na listę studentów jeszcze w tym samym roku.

Być może warto także rozważyć propozycję studiów wieczorowych lub zaocznych – co prawda są one odpłatne ale dzięki temu istnieje możliwość podjęcia pracy a przy okazji zdobywania doświadczenia zawodowego. Należy pamiętać, że późniejsi pracodawcy często bardziej interesują się praktycznymi umiejętnościami niż rodzajem ukończonej uczelni.

 

Dobrym pomysłem może okazać się także podjęcie studiów na kierunku pokrewnym do tego wymarzonego. Dzięki temu po roku można starać się o przeniesienie na inny kierunek czy wydział – nie tracąc przy tym czasu. Co więcej może istnieć możliwość przepisania ocen z niektórych przedmiotów, które pokrywają się na obu kierunkach. Warto również  dowiedzieć się na uczelni czy istnieje możliwość zostania wolnym słuchaczem czyli studentem roku zerowego, którego obowiązuje tok studiowania, a który jednocześnie nie cieszy się pełnią praw studenckich. Po roku uczelnia może przyjąć wolnych słuchaczy na pierwszy rok studiów.

 

A może rok aktywnej przerwy?

 

Psychologowie zgadzają się, że dawanie sobie roku „odpoczynku” od nauki i bierne oczekiwanie na nową rekrutację rozleniwia i nie sprzyja ponownemu zmierzeniu się z procesem rekrutacyjnym. O wiele lepszym pomysłem jest zrobienie sobie tzw. „one year gap” czyli rocznej przerwy pomiędzy szkołą średnią, a studiami wypełnioną podróżami, praktykami lub wolontariatem w ciekawym miejscu. Pozwala to zastanowić się nad tym co tak naprawdę jest dla nas ważne, umożliwia sprawdzenie się i spojrzenie na swoje plany z odpowiedniej perspektywy. To może być także rok nabywania bezcennych doświadczeń, szlifowania języka i zawiązywania przyjaźni.

 

Reasumując, na pewno nie warto się załamywać niedostaniem się na studia. Istnieje wiele sposobów na wybrnięcie z tej niekomfortowej sytuacji.  Gdyby jednak okazało się, że stan zniechęcenia i braku sił na dalsze działanie utrzymywał się dłużej to warto spotkać się z psychologiem i porozmawiać na ten temat. W Szczecinie Gabinet Wamka oferuje sesje z psychoterapeutami behawioralno-poznawczymi, którzy mogą pomóc uporać się z ciężarem niepowodzenia.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA – DO CZEGO SŁUŻY, JAK JĄ ROZWIJAĆ?

Już w latach 90 XX wieku psychologowie udowodnili , że sam intelekt nie gwarantuje osiągania zamierzonych celów. Poza znanym nam ilorazem inteligencji, jeszcze jeden czynnik ma istotne, jeśli nawet nie istotniejsze znaczenie dla realizacji naszych zamierzeń i dobrego funkcjonowania – tym czynnikiem jest inteligencja emocjonalna. Badania pokazują, że warunkuje ona aż do 70% sukcesu zawodowego, podczas gdy iloraz inteligencji ma wpływ jedynie na pozostałe 30%.

Czy podwójnie inteligentni mają lepiej?

Osoby z rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafią pogodzić rozum i serce. Ma to duże znaczenie przy dokonywaniu wyborów. Przykładowo mózg ocenia parametry techniczne kupowanego samochodu,  ale to emocje sprawiają, że ten z szyberdachem jest dla nas bardziej atrakcyjny. Naukowcy dowodzą, że rozwinięta inteligencja emocjonalna pomaga nam w osiąganiu lepszej harmonii życia, postępowaniu zgodnym z naszymi prawdziwymi potrzebami, a co więcej wspiera nas w radzeniu sobie ze stresem. Ponadto osoby z rozwiniętą inteligencją emocjonalną są w stanie  prawidłowo rozpoznawać i zrozumieć emocje u innych i dzięki temu odpowiednio nimi zarządzać w kontaktach społecznych i zawodowych.

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

W dzisiejszych czasach można pracować nad rozwinięciem umiejętności zarządzania emocjami na kursach oferowanych przez specjalistów z zakresu inteligencji emocjonalnej. Warto jednak pamiętać, że rozwijanie inteligencji emocjonalnej trwa całe życie. Psychologowie radzą, aby  przede wszystkim zwolnić tempo życia i poświęcić więcej czasu na zwyczajne bycie z innymi. Szaleńczy nurt codziennych wydarzeń, nadmiar pracy i innych obowiązków nie wpływa pozytywnie na kształtowanie relacji w rodzinie, a nic tak nie rozwija inteligencji emocjonalnej jak autentyczny kontakt z drugim człowiekiem.  Poza jednym wyjątkiem – badania pokazują, że częste czytanie powieści z rozbudowanym wątkiem psychologicznym postaci w stylu „Zbrodni i kary” ma równie pozytywny wpływ na naszą inteligencję emocjonalną. By pogodzić te dwie sytuacje najlepiej czytać powieści z przyjaciółmi ☺

Emocje rodzą się w ciele

Specjaliście zajmujący się zagadnieniami inteligencji emocjonalnej zwracają też uwagę, że wszystkie emocje zaczynają się w naszym ciele. Przykładowo to ono pierwsze reaguje na ogarniającą nas złość poprzez napięcie mięśni, wydzielanie adrenaliny i ogólną mobilizację. W ten sposób ciało zbiera siły do walki lub ucieczki. Napięcie mięśni może też stać się pierwszym sygnałem, po którym rozpoznamy wzbierające w nas emocje, by móc je regulować przed ich nadmierną eskalacją. Warto nauczyć się rozpoznawać pojawiające się w nas i w naszym ciele emocje, by zyskać  dzięki temu umiejętność ich wyrażenia i przeżywania w konstruktywny sposób.

W przypadku problemów z rozpoznawaniem emocji, kontrolowaniem i ich wyrażaniem warto skorzystać ze wsparcia dobrego psychoterapeuty. W Szczecinie można skorzystać ze wsparcia psychoterapeuty behawioralno-poznawczego. Gabinet Wamka umożliwia umówienie się na wizytę.